Cvičení s cukrovkou
Cvičení s cukrovkou

Zásady léčby diabetu mellitu

Člověk se od nepaměti snažil cukrovku léčit různými způsoby. Jelikož v minulosti nebyla známa pravá příčina diabetu neboli cukrovky, tak i většina diet a léčebných postupů ordinovaných tehdejšími lékaři nebyla moc účinná. Naproti tomu dnešní doba nám poskytuje relativně širokou škálu možností, které můžeme při léčbě cukrovky použít. Základním předpokladem úspěchu léčby je ale dodržování diabetické diety.

Každý pacient, který se od svého praktického lékaře dozví, že trpí cukrovkou, by měl být odeslán k tzv. diabetologovi (tj. lékař, který se zabývá léčbou cukrovky). Diabetolog nebo diabetologická sestra následně pacienta seznámí se základními principy diabetické diety. Tu bude pacient muset držet již po celý život. Principem této diety je omezení přísunu sacharidů a dále u obézních pacientů je mnohdy nezbytné také snížení celkového kalorického příjmu. Pacient by se měl naučit pravidelně stravovat – ideálně 5–6× denně malé porce jídla.

Pravidelnost v jídle je důležitá

Pokud pacient pravidelně jí malé porce jídla, dochází u něj k relativně menším výkyvům glykemie a tedy i k lepší kompenzaci cukrovky než u pacientů, kteří jedí pouze 2× denně velké porce jídla. Dalším důvodem, proč chceme, aby pacienti jedli častěji menší porce, je to, že takto rozložený příjem potravy vede k jednodušší redukci hmotnosti, která je u většiny pacientů s cukrovkou 2. typu nezbytná.

Pustit se do každodenní pohybové aktivity

Pokud chceme, aby léčba cukrovky byla úspěšná, její nedílnou součástí by se měla stát i pravidelná, cca 30–60minutová pohybová aktivita, provozovaná nejlépe každý den. Rozhodně nechceme, aby pacient začal hned běhat maratony. Ideální pohybová aktivita je např. chůze (avšak rychlostí 4–6 km/hod., pokud to dovolí zdravotní stav), dále plavání, jízda na kole nebo i cvičení s fi tbally nebo aqua aerobik. Vždy by ale pacienti měli mít na paměti, že je nutné dbát na prevenci zranění a vzniku hypoglykemie při i po cvičení.

K dispozici je široká škála léků

Pokud u pacienta s cukrovkou 2. typu nedojde po zahájení držení diabetické diety ke zlepšení kompenzace cukrovky, je namístě léčba tabletami. V dřívějších dobách byly na trhu pouze dva druhy, což už dnes naštěstí neplatí, a tak má současný diabetolog možnost vybírat léky z poměrně široké škály. Obecně u pacientů s cukrovkou 2. typu platí, že lékem první volby je metformin. Tento lék je u těchto pacientů velmi výhodný, neboť nezpůsobuje hypoglykemii. Podle některých studií se podávání metforminu doporučuje již u pacientů s poruchou glukózové tolerance, pokud ranní glykemie dosahuje nebo přesahuje 5,6 mmol/l. Pokud ale nejsou s tímto lékem dosahovány dobré kompenzace cukrovky, je možné k němu začít přidávat léky z jiných skupin (např. deriváty sulfonylurey, thiazolidindiody, gliptiny, event. glinidy aj.). Pokud ani při kombinační léčbě tabletami nedosahujeme dobré kompenzace, bývá v některých případech nutné zahájit léčbu inzulinem. U pacientů s cukrovkou 1. typu a u pacientek s gestačním diabetem je inzulin jediným možným lékem.

Partnerem stránek je VZP ČR.
Cvičení s cukrovkou