Cvičení s cukrovkou
Cvičení s cukrovkou

Příznaky a léčba hypoglykemie

Hypoglykemií rozumíme snížení hladiny krevního cukru neboli glykemie pod určitou mez. U zdravého člověka se glykemie pohybují mezi 3–6 mmol/l a glykemie ideálně léčeného diabetika by na tom měly být stejně. Většinou tomu tak bohužel není a někteří diabetici mívají rozmezí glykemií až 2–20 mmol/l během jednoho dne.

Takové kolísání je samozřejmě nejen velmi nezdravé, ale působí i různé potíže, které dělíme na ty, jež se projevují ihned – hypoglykemie, a na ty, jež se projeví až po delší době trvání diabetu, a to ve formě aterosklerózy, neuropatie (postižení nervů cukrovkou), nefropatie (postižení ledvin) či retinopatie (postižení očí). Dále je nutné zdůraznit, že někdo může příznaky hypoglykemie pociťovat při hodnotě glykemie 3 mmol/l, jiný při glykemii 9 mmol/l! Vždy je nutné brát v úvahu, jak je pacient dlouhodobě kompenzován a jak velké výkyvy glykemie se u něj vyskytují.

Projevy hypoglykemie jsou velmi různorodé, nicméně většina pacientů udává takovýto průběh:

  1. výrazná chuť na sladké, hlad, snaha se rychle něčeho najíst
  2. studené opocení
  3. třes končetin
  4. zmatenost (bývá někdy zaměňována za ebrietu neboli opilost)
  5. ztráta vědomí.

Hypoglykemie se může vyvinout různě rychle v závislosti na tom, jakými léky jsou pacienti léčeni!

U pacientů léčených inzulinem se hypoglykemie může vyskytnout:

  • Pokud si pacient aplikuje krátkodobý inzulin a do 30 min. od aplikace se nenají.
  • Pokud si pacient aplikuje střednědobý inzulin a zapomene se nasvačit (tj. cca 90–120 min. od aplikace).
  • Poměrně časté jsou, zejména u špatně kompenzovaných diabetiků 1. typu, tzv. noční hypoglykemie, které pacient může, ale také nemusí „zaspat“.
  • Velmi nebezpečné jsou hypoglykemie způsobené požitím velkého množství alkoholu, které mohou zapříčinit i smrt pacienta.

Hypoglykemie u pacientů léčených tabletami

Tyto hypoglykemie způsobují zejména léky ze skupiny derivátů sulfonylurey. Zrádné jsou v tom, že vznikají daleko pomaleji než hypoglykemie způsobené inzulinem, trvají ale podstatně déle – hodiny a v některých případech až dny. Pokud se u pacienta tato hypoglykemie objeví, měl by být vždy hospitalizován a glykemie by měla být velmi pečlivě monitorována.

Léčba hypoglykemie

Základem léčby je zvýšení hladiny krevního cukru. Toho můžeme dosáhnout různým způsobem. Pokud je pacient při vědomí, tak podáním cukru nebo sladkého nápoje (džus), dále je vhodné sníst pečivo. To se týká zejména pacientů, kteří jsou na inzulinu. Pokud pacient již ztratil vědomí, je nutná aplikace buď glukózy do krevního řečiště, nebo je možné pacientovi v domácím prostředí aplikovat injekci glukagonu. Nicméně každý pacient po těžké hypoglykemii se ztrátou vědomí by měl rozhodně navštívit co nejdříve lékaře. Důležité je také zapisovat mírné hypoglykemie a při další návštěvě o nich rozhodně informovat svého diabetologa!

Partnerem stránek je VZP ČR.
Cvičení s cukrovkou