Cvičení s cukrovkou
Cvičení s cukrovkou

Pohybové aktivity v přírodě i tělocvičně

Pohybová aktivita je komplexní součást lidského chování. Při nedostatku pohybu dochází v organismu k nežádoucím změnám, jako např. k úbytku svalové hmoty, ke zkrácení vazivových struktur svalů, ke změnám struktury kostry a k negativnímu ovlivnění všech metabolických pochodů v lidském těle.

Pohybová aktivita má tedy zásadní význam, a to nejen při léčbě cukrovky a dalších onemocnění, ale i pro zajištění kvalitního života a psychické pohody. Samozřejmě mluvíme o pohybové aktivitě pravidelné, správně prováděné a individuálně přizpůsobené potřebám daného sportovce. Zdraví prospěšný pohyb můžeme provozovat v přírodě i v tělocvičně. Obojí má samozřejmě své výhody a nevýhody.

Pohyb v přírodě je pro každého

Při pohybové aktivitě dodržujte správnou intenzitu, frekvenci cvičení a dobu trvání cvičení. Jestliže nevíte nebo si nejste jisti, jak dlouho a jak intenzivně máte či můžete cvičit, poraďte se se školenými odborníky.

Jednou z výhod cvičení v přírodě je dostupnost – na rozdíl např. od tělocvičny, kam nemá každý možnost docházet. Příroda nám nadto může nabídnout jistý duševní zážitek z krajiny, při tomto pohybu poznáváme nová místa a přitom dýcháme čerstvý vzduch. Nikdy ale nesmíme podceňovat svou bezpečnost – tedy vždy myslet na úroveň naší kondice a aktuální zdravotní stav. Jakési úskalí představuje špatné počasí, ale i proti tomu se lze částečně obrnit vhodným oblečením do teplého či chladnějšího počasí, dostatkem tekutin nebo přítomností zázemí po jeho skončení.

Možností cvičení v přírodě existuje mnoho. Nejjednodušší, a také nejlevnější, je chůze. Tzv. kondiční chůze splňuje všechna pravidla aerobní pohybové aktivity, tzn. aktivity, která vyžaduje zvýšený příjem kyslíku po delší dobu – má vytrvalostní charakter a tedy i zásadní význam pro naše zdraví. O něco intenzivnější variantou kondiční chůze může být tzv. nordic walking neboli chůze s holemi. Další výbornou aktivitou v přírodě je jízda na kole. Spíše kompenzační pohybovou aktivitou, kterou je možné provozovat za vhodných podmínek i v přírodě, je plavání či pohyb ve vodním prostředí. Chůze či jízda na kole jsou pohybové aktivity, které lze pomocí vhodných trenažerů (rotoped, běhací pás aj.) provozovat i v tělocvičně či domácím prostředí. Výhodou je, že v tělocvičně nejsme závislí na počasí, většinou necvičíme sami, při organizovaném cvičení máme možnost konzultace se cvičitelem a větší kontroly pohybu. Je pravda, že místnost, kde cvičíme, nám zpravidla nedokáže nabídnout takový zážitek, jako je tomu v přírodě, nicméně měli bychom dbát na to, abychom se i v tomto prostředí cítili příjemně. Tělocvična by proto měla být čistá a dostatečně větraná.

V následujících článcích se podrobněji seznámíme s jednotlivými doporučovanými pohybovými aktivitami.

U všech pohybových aktivit bychom měli dodržovat základní podmínky
bezpečného pohybu a pobytu jak v přírodě, tak v tělocvičně:

  • Nepodceňujte bezpečnost pohybové aktivity – bezpečnější a samozřejmě i zábavnější bude provozování pohybové aktivity alespoň ve dvou lidech. Začínáte-li s pohybovou aktivitou nebo se rozhodnete pro pohyb v neznámém prostředí, je další osoba, jež zná váš zdravotní stav, nutností.
  • Vždy s sebou noste nějaké potraviny nebo nápoj bohatý na cukr. Při vykonávání dlouhodobé pohybové aktivity existuje totiž riziko poklesu hladiny cukru v těle, tzv. hypoglykemie. Pokud se u vás objeví její příznaky, jako např. intenzivní pocity slabosti, zatmívání před očima, závratě, ihned tyto potraviny použijte.
  • Dbejte na vhodné sportovní oblečení a především obutí – u lidí s cukrovkou je správná obuv zvlášť důležitá.
  • Nezapomínejte na dostatek tekutin.
  • Před začátkem pohybové aktivity je nutné se zahřát a dostatečně rozcvičit.
  • Na konci pohybové aktivity je pro další regeneraci svalů důležité závěrečné protažení.
  • Po pohybové aktivitě nezapomínejte na dostatek odpočinku a správnou životosprávu.
  • Sledujte reakce svého těla na vykonávanou zátěž – ideální je monitorovat hodnotu glykemie před, ihned po a několik hodin po cvičení.
  • Veškeré pochybnosti a potíže vzniklé v souvislosti s pohybovou aktivitou konzultujte se svým lékařem.
Partnerem stránek je VZP ČR.
Cvičení s cukrovkou