Cvičení s cukrovkou
Cvičení s cukrovkou

Pohybová aktivita při léčbě inzulinem

Mnoho pacientů přiznává, že se tolik nebojí cukrovky samotné jako spíš její léčby – konkrétně aplikace inzulinu. Je tomu tak zřejmě proto, že, ačkoliv léčba cukrovky hodně pokročila, musí si pacienti inzulin stále aplikovat injekční stříkačkou či inzulinovým perem sami.

Existuje i další možnost, a sice podávání inzulinu pomocí pumpy. Tento způsob je vhodný zejména pro pacienty s diabetem mellitem 1. typu (u 2. typu lze použít jen ve výjimečných případech). Rýsují se ale i další metody. Ve stadiu klinických testů je podávání inhalačního inzulinu, nicméně bude ještě nějaký čas trvat, než tento způsob přejde do běžné praxe. Pro mnohé pacienty, kteří přecházejí z diabetických tabletek na inzulin, je velkým překvapením, že existují různé druhy.

Jednotlivé typy inzulinu

Pokud sportujete v kolektivu, za svou nemoc se rozhodně nestyďte, naopak informujte okolí, aby, když nastane hypoglykemie, mohl někdo rychle a odborně zareagovat (např. aplikací glukagonu) nebo přivolat rychlou záchrannou službu.

Předně je nutné rozlišovat inzuliny a inzulinová analoga. Inzuliny mají o něco pomalejší nástup účinku, a to cca 20–30 min. od podání u krátkodobých inzulinů. Pacient musí tuto dobu čekat s příjmem potravy. Analoga oproti tomu působí do několika minut po podání a pacient s jídlem čekat nemusí. U analog se též udává menší výskyt hypoglykemií.

 • Krátkodobé inzuliny/analoga – působí max. 4 hod. od podání.
 • Střednědobé inzuliny/analoga – působí cca 12 hod. od podání.
 • Dlouhodobé inzuliny/analoga – působí až 24 hod. od podání.
 • Mixované inzuliny/analoga – jsou složeny z krátkého, středně dlouhého či dlouhého inzulinu, jejich poměr je uveden většinou již v názvu, např. Mix 30, Mix 20 atd.

Schéma podávání inzulinu

 • Intenzifi kovaný režim – pacient si aplikuje inzulin 4–6× denně, nejčastěji 2 druhy inzulinu (krátkodobý a dlouhodobý, resp. střednědobý po 12 hod.). V praxi to vypadá asi takto: ráno si pacient aplikuje krátkodobý inzulin spolu s dlouhodobým nebo střednědobým, v poledne krátkodobý inzulin, před večeří krátkodobý a ve 22.00 střednědobý inzulin.
 • Neintenzifikovaný režim (nejčastěji u starších pacientů) – pacient si aplikuje inzulin 2× denně (nejčastěji ve formě mixovaného inzulinu) nebo pouze před jídlem.
 • Schémat je však mnoho, většinou se pro každého pacienta hledá optimální

  Inzuliny a sport

  Pacienti na inzulinu si často myslí, že již nebudou moci provozovat aktivity, na které byli zvyklí před zahájením inzulinoterapie. Opak pravdou! Při léčbě cukrovky by měl být pohyb vlastně součástí terapie. prokázáno, že pacienti, kteří pravidelně cvičí, potřebují daleko inzulinu (někdy až o polovinu!) než ti, kteří nejsou fyzicky aktivní.

  Pravdou také je, že ne všechny sporty jsou pro diabetiky vhodné. příkladem je např. automobilismus nebo adrenalinové sporty. sportů, které diabetik nesmí, je podstatně méně než těch, které může.

  Diabetik prostě musí svoji sportovní aktivitu pečlivě vybírat. Například neměl volit sporty, u nichž existuje větší riziko úrazu či poranění končetin. Dále je nutná určitá opatrnost při dlouhotrvající fyzické aktivitě (tj. trvající hodiny), neboť ta může navodit hypoglykemii, jež i hodiny po skončení fyzické aktivity. Dále také např. opakované mohly hypoglykemii navodit.

  Mezi ideální sporty pro diabetiky rozhodně patří plavání, jízda na pravidelná chůze či nordic walking, event. jogging. Pohybová aktivita aspoň 30 min., ideálně pak 60 min. denně.

Partnerem stránek je VZP ČR.
Cvičení s cukrovkou