Cvičení s cukrovkou
Cvičení s cukrovkou

Desatero při cvičení s cukrovkou

Přestože fyzická aktivita, resp. cvičení patří k základním postupům v léčbě obezity i cukrovky 2. typu, je potřeba dodržovat určité zásady, aby nedocházelo k negativním účinkům. Věnujte proto pozornost následujícímu desateru.

  1. Hypoglykemie u pacientů, kteří užívají léky snižující hladinu cukru (inzulin, některé tablety), se může projevit až do 24 hodin po cvičení.
  2. Za hypoglykemie, které se objevují zvláště zpočátku po cvičení, může většinou stres ze cvičení nebo nevhodná forma cvičení.
  3. Adrenalinové sporty jsou nevhodné pro diabetiky – zvláště pro pacienty s tzv. labilním diabetem (velké výkyvy hladiny cukru).
  4. Při přítomnosti tzv. neuropatie nebývají přítomny bolesti na hrudi (tzv. stenokardie) ani při projevech srdečních onemocnění. Každý diabetik s onemocněním srdce, ale i hypertenzí, by měl mít provedenu bicykloergometrii k vyloučení tzv. němých ischemií.
  5. Pro pacienty, kteří mají před cvičením glykemii více než 14 mmol/l a mají v moči přítomny ketolátky, je cvičení nevhodné. Pokud nejsou ketolátky přítomny, je nutná časná kontrola, zda nedochází k vzestupu cukru. Dále je nutná časná a pozdní kontrola po cvičení. Dostatečná náhrada tekutin je samozřejmostí.
  6. Při glykemii pod 5,5 mmol/l u pacientů užívajících hypoglykemizující léky je před cvičením vhodné nejprve doplnit sacharidy až do vzestupu glykemie.
  7. U diabetiků s retinopatií (postižení očních cév) je naprosto nevhodné posilování, resp. anaerobní zátěž.
  8. Vhodné je měřit si krevní tlak v průběhu a po zátěži, a to alespoň při začátku cvičení.
  9. Monitorování glykemie pomocí glukometru před, v průběhu a po cvičení je zcela zásadní pro získání informací o vlivu určité fyzické zátěže na kompenzaci diabetu.
  10. Diabetik by měl u sebe vždy mít tzv. snack neboli potraviny umožňující rychlé zvýšení glykemie pro případ, že se u něj objeví hypoglykemie nebo její příznaky. Vhodné je např. ovoce a tyčinky s vyšším obsahem sacharidů.
Partnerem stránek je VZP ČR.
Cvičení s cukrovkou