Cvičení s cukrovkou
Cvičení s cukrovkou

Cvičíme s vysokým krevním tlakem

Jedním z nejčastějších onemocnění, které cukrovku doprovází, bývá vysoký krevní tlak. Pohybová aktivita je jednou z nejvýznamnějších možností jeho léčby. Velmi ale záleží na druhu pohybové aktivity.

PŘÍKLAD PRO PRAXI

Zkuste se rychleji projít nebo zašlapat na kole, změřte si při tom krevní tlak (je možné většinou pouze elektronickým tonometrem, nikoliv náramkovým). Po třech minutách od ukončení činnosti opakujte měření. Pozor, zvláště senioři, nevstávejte rychle ze sedla, mohlo by dojít k tzv. ortostatické hypotenzi (snížení krevního tlaku) – hrozí tak pády.

Jaký je vlastně vliv pohybové aktivity na krevní tlak? V případě mírné, tzv. aerobní aktivity dochází jejím vlivem k mírnému zvýšení systolického krevního tlaku (vyšší hodnota ze dvou čísel charakterizujících krevní tlak) a diastolický krevní tlak (nižší hodnota ze dvou čísel charakterizujících krevní tlak) po počátečním vzestupu poklesne. Po ukončení cvičení většinou dochází k poklesu obou těchto hodnot. Toto je správná, tzv. fyziologická reakce krevního tlaku. Pokud však krevní tlak reaguje prudkým zvýšením a po ukončení cvičení nejeví tendenci návratu k normě a přetrvávají vysoké hodnoty, je namístě poradit se s lékařem o vhodné pohybové aktivitě – především o druhu, ale také o intenzitě pohybu. Pro pacienty s vysokým krevním tlakem nejsou vhodné žádné silové sporty, jako např. zápas, vzpírání či posilování s většími zátěžemi. Při těchto činnostech se totiž do činnosti zapojují velké svalové skupiny a při jejich stahu dochází k prudkému zvýšení odporu v krevním řečišti a tím i k velkému vzestupu krevního tlaku, což může být zvláště pro lidi středního a vyššího věku velmi rizikové.

!!! POZOR !!!

Některé léky, např. tzv. betablokátory, ovlivňují srdeční, resp. tepovou frekvenci. Proto u lidí, kteří je užívají, neplatí žádná pravidla o doporučené aerobní zóně podle srdeční frekvence! Naopak je třeba si uvědomit, zvláště seniorů, kteří často užívají více léků ovlivňujících krevní tlak, že po cvičení může dojít i k příliš velkému snížení krevního tlaku a to může vést až k prekolapsovým stavům či mdlobě.

Partnerem stránek je VZP ČR.
Cvičení s cukrovkou